Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
pochmurno
26°C
Powróć do: Dokumenty

Program wychowawczo - profilaktyczny

Program wychowawczo- profilaktyczny Przedszkola Samorządowego
w Mikołajkach Pomorskich

Wrzesień 2020 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), ogłoszona dnia 11 stycznia 2017 r., obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ,poz. 356)

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. (art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26). W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie programowej kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono zakres zadań o treści wychowawczo- profilaktyczne dla szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z wychowawcą. Wprowadzono definicję wychowania: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo oświatowe opracowano Program wychowawczo profilaktyczny zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym.

Podstawowym celem i założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw oraz wyposażenie w niezbędne wiadomości
i umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie, a także w zakresie bezpieczeństwa, rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom we współczesnym świecie, oparte na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele szczegółowe programu:

1. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami, polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.

2. Budowanie systemu wartości tj. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, odróżniania dobra od zła, szczerości, przebaczenia, cierpliwości.

3. Nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia.

4. Nabywanie umiejętności prawidłowego podejmowania i pełnienia ról społecznych adekwatnych do etapu życia i rozwoju osobowego, w tym kształtowanie postaw prospołecznych również poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.

5. Rozwijanie umiejętności kulturalnego współżycia z ludźmi, stosowania form grzecznościowych.

6. Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności jako czynnika motywującego do kontynuacji określonego stylu życia.

7. Wyposażenie dzieci w niezbędne wiadomości i umiejętności z zakresu dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych.

8. Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 9. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwracania się
o pomoc do osób dorosłych.

Cele programu wyznaczają kierunki działań wychowawczo- profilaktycznych
w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego tj.: samoobsługa, zabawy samorzutne, zajęcia i zabawy zorganizowane, spożywanie posiłków, spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, imprezy, uroczystości.

Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci zostały opracowane w odniesieniu
do relacji z innymi ludźmi i ujęte w formie następujących zadań:

 • ,,Jestem koleżeński”;
 • ,,Kontroluję swoje zachowanie”;
 • ,,Jestem kulturalny”;
 • ,,Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo”;
 • ,,Dostrzegam swoje mocne strony”;
 • ,,Wiem kim jestem, kim są moi rodzice, gdzie mieszkam”.
1,   Kryteria sukcesu Sposoby realizacji
2. Jestem koleżeński - Uznawanie prawa innych do zabawy, uczestnictwa
w zajęciach, rozmowach;
- Współdziałanie
z rówieśnikami;
- Szanowanie działalności oraz własności innych;
- Dzielenie się zabawkami lub czasem korzystania
z danej zabawki;
- Czerpanie radości
z dawania , przygotowywania niespodzianek;
- Serdeczne odnoszenie się do innych osób;
- Poszanowanie i akceptacja inności, tolerancja
i wrażliwość na drugiego człowieka.

- Zawarcie kontraktu grupowego

– Ustalenie zasad reguł postępowania, zgodnej, bezpiecznej zabawy;

- Promowanie przykładnych relacji osobowych, Zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne;

- Indywidualne rozmowy

z dziećmi;

- „Co się dzieje, gdy ktoś nie dotrzymuje umów?”

- Zrozumienie przez dzieci, że aby przebywać i bawić się z innymi potrzebne jest przestrzeganie zasad;

- Budowanie świata wewnętrznych przeżyć, doświadczeń i ocen;

- Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;

- Odgrywanie scenek ilustrujących właściwe zachowanie ;

- Przewidywanie ,,co by było gdyby…”

- Przygotowywanie miłych niespodzianek kolegom (np. laurka z okazji urodzin);

- „W czym jesteśmy podobni, a w czym się różnimy?”

- Dostrzeganie różnic
i podobieństw między dziećmi, kształtowanie postawy akceptacji, empatii wobec odmienności.

- Udzielanie przez dzieci pomocy koleżankom, kolegom w różnych sytuacjach; opieka nad młodszymi, słabszymi lub nowymi kolegami;

3. Kontroluję swoje zachowanie

- Wskazywanie tego, co dobre a co złe;

- Rozpoznawanie
i nazywanie uczuć, emocji;
- Mówienie umiarkowanym głosem, unikanie krzyku; - Podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji, porozumienia;

- Eliminowanie zachowań agresywnych

- Słuchanie opowiadań, bajek, w których wyeksponowane jest dobro, prawda, miłość ocena postępowania bohaterów;

- ,,Miny i minki”- wyrażanie, rozpoznawanie
i nazywanie uczuć, emocji; - Zabawy przeciw agresji, np. wg R.Portmann;

- Bajki terapeutyczne;
- Zabawy pozwalające
na rozładowanie napięć emocjonalnych;
- Odgrywanie scenek prezentujących różne rozwiązania konfliktów, nieporozumień;
- Rozumienie przysłowia ,,Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”;

- ,, Czasem jest mi dobrze, czasem jest mi źle”- poznawanie różnych uczuć, próby radzenia sobie z nimi; - Systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań, argumentów dotyczących własnych odczuć, ocen, liczenie się z odczuciami innych;

4. Jestem kulturalny - Uważne słuchanie, nieprzerywanie wypowiedzi innych; - Stosowanie zwrotów grzecznościowych; - Kulturalne zachowanie się przy stole, podczas spożywania posiłków; - Prawidłowe posługiwanie się sztućcami; - Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce; - Kulturalne zachowanie się podczas wycieczek, koncertów, przedstawień teatralnych;

- ,,Poznajemy zalety savoir- vivr’u”- historyjki, wypowiedzi, odgrywanie scenek;

- ,,Urządzamy przyjęcie’’- zabawa tematyczna; - ,,Czarodziejskie słowa”- używanie na co dzień form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję;

- Poznawanie opowiadań, wierszy , piosenek na temat używania i znaczenia zwrotów grzecznościowych; - Uczestniczenie
w koncertach muzycznych, przedstawieniach- właściwe zachowanie się;

- Uwrażliwianie na potrzeby innych- np. spokojne i ciche zachowanie się , gdy inni odpoczywają, źle się czują; opieka nad słabszymi lub nowymi kolegami;

5. Dbam o swoje zdrowie
i bezpieczeństwo

- Reagowanie na sygnał nauczyciela;
- Informowanie o swoich dolegliwościach;
- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na placu przedszkolnym, oraz podczas wycieczek
i spacerów

- Ostrożność w kontaktach z osobami obcymi;

- Rozumienie zakazu spożywania nieznanych substancji i lekarstw

- Ostrożność w kontakcie ze zwierzętami ;

- Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;

- Przestrzeganie zasad bezpiecznego
i kulturalnego zachowania w środkach komunikacji publicznej, autokarze

- Przestrzeganie zakazu manipulowania różnego rodzaju sprzętem elektrycznym, gazowym, wodociągowym
bez nadzoru dorosłych

- Wyrabianie świadomości szukania pomocy
w sytuacji zagrożenia

– Poznanie technik radzenia sobie
w niebezpiecznych sytuacjach

- Znajomość adresu zamieszkania; adresu przedszkola

- Dbanie o wygląd, higienę osobistą oraz czystość otoczenia

- ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy
i ćwiczenia ruchowe w sali i na placu przedszkolnym; - Historyjki obrazkowe przedstawiające bezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu zabawy;
- ,,Bezpieczne zabawy”- wypowiedzi, opowiadania; wykonanie prac plastycznych;

- ,,Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych’’- zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, utwory literackie

- ,, Jak dbać o zdrowie?’’ - spotkanie z lekarzem

- ,,Pielęgniarka radzi”- spotkanie z pielęgniarką;

- ,,Policjant ostrzega”- spotkanie
z funkcjonariuszem policji; - ,,Umiem bezpiecznie poruszać się po drodze” - wycieczki

na skrzyżowanie; symulacje w sali;
- Spotkania ze strażakami
- Nauka numerów telefonów alarmowych- 112, 999, 998, 997; rozumienie ich znaczenia;
- ,,Moja miejscowość”, ,,Mój dom”- poznanie miejsca zamieszkania, adresu;

- ,,Jestem przyjacielem przyrody”- cykl zajęć
i zabaw edukacyjnych; spotkania z leśnikiem; uwrażliwienie na kontakt
z dzikimi zwierzętami; roztaczanie opieki nad roślinami i zwierzętami.
- ,,Dbam o swoje otoczenie”- dostrzeganie negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; warsztaty ekologiczne;
- Rozmowy indywidualne, w małych zespołach,
na forum grupy.

6.  
Dostrzegam swoje mocne strony
- Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych;
- Odpowiedzialność
za swoje postępowanie, zachowanie;
- Radzenie sobie
w nowych i trudnych sytuacjach;
- Odkrywanie własnych talentów i rozwijanie uzdolnień;
- Podejmowanie nowych zadań, pozbywanie się lęku w dążeniu do celu;
- Wiara we własne siły
i możliwości;
- Wykazywanie inicjatywy w działaniu;
- Nie uleganie wpływom, umiejętność obrony swojego zdania, systemu wartości;

- ,,Potrafię być twórczy”- nauczenie dzieci realizowania własnych pomysłów oraz koncentracji uwagi.
- Zabawy kreatywne rozwijanie twórczego myślenia poprzez ćwiczenia typu: „przekształcenia”, nadawanie nazwy, ,,podobieństwa” oraz inne.

- ,,Co już potrafię?”- poprawa samooceny dzieci poprzez skupienie uwagi
na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach.
- Rozmowy , zabawy dydaktyczne oraz działania indywidualne, w małym zespole, na forum grupy.

7.  
Wiem, kim jestem, kim są moi rodzice, gdzie mieszkam.

- Wiedza o sobie i swojej rodzinie;

- Uczestnictwo
w uroczystościach
o charakterze rodzinnym; - Zainteresowanie oraz wiedza o swojej miejscowości, regionie
i kraju, znanych Polakach; - Znajomość i szacunek do symboli narodowych;
- Uczestnictwo
w uroczystościach
o charakterze patriotycznym;
- Sumienność i uczciwość w realizacji codziennych zadań i obowiązków;
- Troska o tożsamość;

- ,,Moja rodzina, mój dom, moje miasto”- zajęcia edukacyjne, rozmowy, zabawy.
- ,,Moja miejscowość” konkurs plastyczny.
- ,,Moja mała ojczyzna” cykl zajęć edukacyjnych.
- ,,Jestem Polakiem’’ - zajęcia edukacyjne, zabawy, rozmowy i pogadanki związane ze świętami narodowymi

- „Patriotyczne śpiewanie” uroczystość z okazji Święta Niepodległości;

- Wykonywanie kotylionów, dekoracja przedszkola i sal w barwach narodowych;
- Nauka hymnu, wierszy

o tematyce patriotycznej, słuchanie wybranych pieśni patriotycznych z nagrań CD i innych;
- ,,Sławni Polacy’’- poznawanie nazwisk znanych Polaków i ich działalności
- Wycieczki np. do muzeów, miejsc pamięci, itp.
- Poznawanie legend, baśni, opowiadań pochodzących
z regionu, a także związanych z historią państwa polskiego.
- „Święto Rodziny”- festyn; Uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Babci
i Dziadka – integracja środowiska przedszkolnego
i rodzinnego.

- Spacery, wycieczki po swojej miejscowości, swoim regionie.

Wzory zachowań, kształtowanie norm, zasad, wartości w zdecydowanej mierze odbywa się w środowisku rodzinnym wychowanków. Niezbędne jest zatem współdziałanie obu środowisk- rodzinnego i przedszkolnego.

Zamierzenia programowe w stosunku do rodziców wychowanków:

 • Tworzenie spójnego środowiska wychowawczego: przedszkole i rodzina; wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i pomoc w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych;
 • Uświadomienie rodzicom konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  w domu i przedszkolu;
 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym przedszkola oraz zasadami i regułami przyjętymi przez nauczycielki;
 • Zaopiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego przez Radę Rodziców;
 • Udział rodziców w spotkaniach z psychologiem , pedagogiem;
 • Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych, zajęciach otwartych
  i warsztatach.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania: 

 • Nagradzanie uznaniem i pochwalą indywidualnie, przed całą grupą, przed rodzicami;
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów
  w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności;
 • Przywilej pełnienia dyżurów lub wykonywanie prostych czynności wskazanych przez nauczyciela;
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy , nalepki ( minki, serduszka, słoneczka itp.).

Ewaluacja 

W ewaluacji uwzględnia się odczucia wychowanków, opinie rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

Sposoby ewaluacji:

 • Analiza dokumentów- dzienniki, plany miesięczne w poszczególnych grupach;
 • Arkusze obserwacji wychowanków;
 • Ankiety kierowane do rodziców;
 • Wywiad otwarty wśród dzieci i rodziców;
 • Ocena realizacji programu na końcowej Radzie Pedagogicznej.

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 3 -6 letnich. W programie nie uwzględniono podziału na grupy wiekowe pozostawiając nauczycielom swobodę w doborze treści, uzależnioną od zainteresowań dzieci, ich możliwości percepcyjnych i dojrzałości emocjonalno-społecznej.

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności
od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych jakimi dysponuje przedszkole.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Logo Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

Witamy na nowej stronie internetowej

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, itp.